Flower in the Mirror

Ended 1 ซีซั่นส์ - 27 ตอน

Flower in the Mirror
Flower in the Mirror ในช่วงสมัยสาธารณรัฐจีน ดู โร่วหลาน บุตรสาวของตระกูลดู หายสาบสูญไปในสงครามและถูกเลี้ยงดูโดยศิลปินเอ้อร์หู่ชื่อ หลาว หม่า ด้วยชื่อใหม่ว่า ชิง ชิง หลายปีต่อมา เมื่อเธอได้กลายเป็นดาราที่เต็มไปด้วยความหวัง ชิง ชิง ก็ได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอ และได้พบกับซ่างกวน โม่หวิน รักในวัยเด็กของเธออีกครั้ง ทั้งสองได้ร่วมกันค้นพบแผนการที่เกี่ยวข้องกับ "ดู โร่วหลานปลอม"

10m 2024 7 เข้าชม

Flower in the Mirror
1Flower in the Mirror - ตอน 1Flower in the Mirror - ตอน 1เมษายน 24, 2024
2Flower in the Mirror - ตอน 2Flower in the Mirror - ตอน 2เมษายน 24, 2024
3Flower in the Mirror - ตอน 3Flower in the Mirror - ตอน 3เมษายน 24, 2024
4Flower in the Mirror - ตอน 4Flower in the Mirror - ตอน 4เมษายน 24, 2024
5Flower in the Mirror - ตอน 5Flower in the Mirror - ตอน 5เมษายน 24, 2024
6Flower in the Mirror - ตอน 6Flower in the Mirror - ตอน 6เมษายน 24, 2024
7Flower in the Mirror - ตอน 7Flower in the Mirror - ตอน 7เมษายน 24, 2024
8Flower in the Mirror - ตอน 8Flower in the Mirror - ตอน 8เมษายน 24, 2024
9Flower in the Mirror - ตอน 9Flower in the Mirror - ตอน 9เมษายน 24, 2024
10Flower in the Mirror - ตอน 10Flower in the Mirror - ตอน 10เมษายน 24, 2024
11Flower in the Mirror - ตอน 11Flower in the Mirror - ตอน 11เมษายน 24, 2024
12Flower in the Mirror - ตอน 12Flower in the Mirror - ตอน 12เมษายน 24, 2024
13Flower in the Mirror - ตอน 13Flower in the Mirror - ตอน 13เมษายน 24, 2024
14Flower in the Mirror - ตอน 14Flower in the Mirror - ตอน 14เมษายน 24, 2024
15Flower in the Mirror - ตอน 15Flower in the Mirror - ตอน 15เมษายน 24, 2024
16Flower in the Mirror - ตอน 16Flower in the Mirror - ตอน 16เมษายน 24, 2024
17Flower in the Mirror - ตอน 17Flower in the Mirror - ตอน 17เมษายน 24, 2024
18Flower in the Mirror - ตอน 18Flower in the Mirror - ตอน 18เมษายน 24, 2024
19Flower in the Mirror - ตอน 19Flower in the Mirror - ตอน 19เมษายน 24, 2024
20Flower in the Mirror - ตอน 20Flower in the Mirror - ตอน 20เมษายน 24, 2024
21Flower in the Mirror - ตอน 21Flower in the Mirror - ตอน 21เมษายน 24, 2024
22Flower in the Mirror - ตอน 22Flower in the Mirror - ตอน 22เมษายน 24, 2024
23Flower in the Mirror - ตอน 23Flower in the Mirror - ตอน 23เมษายน 24, 2024
24Flower in the Mirror - ตอน 24Flower in the Mirror - ตอน 24เมษายน 24, 2024
25Flower in the Mirror - ตอน 25Flower in the Mirror - ตอน 25เมษายน 24, 2024
26Flower in the Mirror - ตอน 26Flower in the Mirror - ตอน 26เมษายน 24, 2024
27Flower in the Mirror - ตอน 27Flower in the Mirror - ตอน 27เมษายน 24, 2024
ความคิดเห็น 0