มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5

Returning Series 1 ซีซั่นส์ - 25 ตอน

มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5
My Hero Academia Season 5 ในอนาคตที่ 80% ของผู้คนมีพลังพิเศษ อาชีพฮีโร่กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน มิโดริยะ อิซึคุ เด็กชายที่มีความปรารถนาจะเป็นฮีโร่ แต่กลับไม่มีพลังพิเศษ เขาจะทำอย่างไรเพื่อก้าวสู่การเป็นฮีโร่?

8.652 24m 2016 2 เข้าชม

มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5
1มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 1มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 1มีนาคม 27, 2021
2มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 2มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 2เมษายน 3, 2021
3มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 3มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 3เมษายน 10, 2021
4มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 4มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 4เมษายน 17, 2021
5มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 5มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 5เมษายน 24, 2021
6มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 6มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 6พฤษภาคม 1, 2021
7มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 7มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 7พฤษภาคม 8, 2021
8มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 8มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 8พฤษภาคม 15, 2021
9มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 9มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 9พฤษภาคม 22, 2021
10มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 10มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 10พฤษภาคม 29, 2021
11มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 11มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 11มิถุนายน 5, 2021
12มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 12มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 12มิถุนายน 12, 2021
13มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 13มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 13มิถุนายน 19, 2021
14มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 14มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 14มิถุนายน 26, 2021
15มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 15มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 15กรกฎาคม 10, 2021
16มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 16มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 16กรกฎาคม 17, 2021
17มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 17มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 17กรกฎาคม 24, 2021
18มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 18มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 18กรกฎาคม 31, 2021
19มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 19มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 19สิงหาคม 14, 2021
20มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 20มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 20สิงหาคม 21, 2021
21มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 21มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 21สิงหาคม 28, 2021
22มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 22มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 22กันยายน 4, 2021
23มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 23มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 23กันยายน 11, 2021
24มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 24มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 24กันยายน 18, 2021
25มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 25มายฮีโร่ อคาเดเมีย 5 - ตอน 25กันยายน 25, 2021
ความคิดเห็น 0